Gift 2012

Joke Roelofsen, voorzitster van de Stichting Project Slapend Rijk, overhandigt een waardecheque van 2000 euro aan Wim van der Hoek, penningmeester van de Stichting Jaffa- Project Nederland.

Over het Jaffa Instituut:
Het Jaffa Instituut biedt hulp in velerlei vorm aan kansarme jeugd. De Stichting Jaffa Project in Nederland werd in 1987 opgericht. Heeft geen personeel in dienst. Het zijn uitsluitend vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zo bedragen de kosten slechts 3% van de ontvangen giften en gaat 97% naar het doel waarvoor het is bestemd. Grondgedachte: Kinderen moeten allemaal gelijke kansen hebben en wij zijn mede-verantwoordelijk voor de toekomst van de kansarme jeugd in Jaffa. Dit betekent onder meer:
Dagopvang voor kleuters - hulp aan bijstandsmoeders - hulp aan vastgelopen tienermeisjes en jongens (onderdak en rehabilitatie) - voedselpakketten - leerprogramma’s voor jongens en meisjes - hulp bij het huiswerk maken - onderwijs in de Joodse traditie – zomerkampen – het verschaffen van warme maaltijden - tandheelkundige hulp - een speciaal drugspreventieprogramma, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch, leert kinderen vanaf 10 jaar om nee te zeggen tegen drugs - extra professionele hulp aan kinderen met spraak-, leer- en bewegingsstoornissen.

Lineke Blaauw, initiatiefneemster van de Stichting Project Slapend Rijk, overhandigt een waardecheque van 2000 euro aan Aukje van de Kamp voor Pan de Vida. In oktober 1986 vlogen wij voor de eerste keer naar Peru (Zuid-Amerika) om onze – toen driejarige – zoon Joel Carlos te adopteren. Bijna achttien jaar later (in de zomer van 2004) vlogen wij opnieuw naar Peru om het huwelijk van onze Peruaanse zoon en schoondochter in te zegenen. Inmiddels wonen Carlos en Mariela met hun drie dochters in Arequipa (na Lima de grootste stad in Peru). God heeft hen bewogenheid in het hart gelegd voor de vele kinderen in deze stad, die geen kans krijgen om kind te zijn en veelal gedwongen worden op straat te werken.

Samen met hun Peruaanse medewerkers geven zij leiding aan inmiddels meer dan twintig christelijk humanitaire projecten, verspreid over heel Peru. Het is hun en ons verlangen om deze kinderen met Gods liefde te helpen en te bevrijden uit de greep van armoede. Als ambassadeurs van Pan de Vida zijn we onder de indruk van de liefde en toewijding van alle Peruaanse medewerkers. Met een beetje van ons kunnen zij de vele kinderen een hoopvolle toekomst geven.

Van harte bevelen wij het werk van Pan de Vida bij u aan en vragen wij u: 'Help Carlos en Mariela de kinderen van Peru te helpen!'

Wilkin en Aukje van de Kamp
Ambassadeurs Pan de Vida