Projectinformatie

Stichting Project Slapend Rijk is een onderneming met een missie. De naam van de onderneming is ontstaan vanuit de gedachte dat onze rijke Nederlandse kinderen met de aankoop van een muziekdoosje al slapend de omstandigheden van kinderen in Rusland kunnen verrijken omdat de winst voor 90% wordt geschonken aan de Stichting Rusland Kinderhulp. Deze stichting biedt humanitaire hulp aan Wit-Rusland in de vorm van kortlopende concrete en doelgerichte projecten. De opbrengst van Stichting Project Slapend Rijk zal vooral ten goede komen aan het ondersteunen van locale kinderhulporganisaties als 'Childres in trouble'. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van deze en andere activiteiten van de Stichting Rusland Kinderhulp.

Rehabilitatieverblijven/Kinderuitwisseling

Jaarlijks worden minimaal 5 groepen van 30 kinderen door een regionale werkgroep naar Nederland gehaald voor een verblijf van twee maanden. Het initiatief van rehabilitatieverblijven is al vijftien jaar een groot succes. De Nederlandse gastouders bouwen een band op met "hun Wit-Russische kind".

Scholen en Landbouwprojecten

Omdat de staat te weinig geld vrijmaakt voor onderwijs en meer uitgeeft blijft het noodzakelijk meer aandacht te vragen voor onderwijs. Door scholen structureel te ondersteunen met geld en begeleiding kunnen zij d.m.v. landbouw-projecten, haar eigen "broek op houden".

Financiele adoptie, hulp bij studie of operaties

Financi�le adoptie is bijzonder succesvol. Nederlanders kunnen direct hulp bieden aan een gezin met schoolgaande kinderen. Dit biedt directe verlichting in een zeer vermoeide maatschappij. Er wordt door onze zusterorganisatie, Help People, gecontroleerd of de financi�le steun ook daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor het meest nodig is.

Hulp aan locale (kinder)hulporganisaties

Stichting Rusland Kinderhulp helpt meerdere kinderhulporganisaties in Wit-Rusland, waarbij de hulp aan Children in Trouble het meest opvallend is. In 2005 is een samenwerkingsverband opgericht met Children in Trouble. Dit is een organisatie die haar hulp voornamelijk richt op zo'n 5000 kinderen die kampen met hun gezondheid als gevolg van de Tsjernobylramp. Children in Trouble helpt de (ouders van) kankerpatientjes. Het idee is opgevat een "huis" te creeren dat als tijdelijke opvang moet dienen voor de (ouders van de) kinderen die in het ziekenhuis van Minsk moeten worden opgenomen. Daarnaast heeft Stichting Rusland Kinderhulp een nauwe samenwerking met "Sociale werkvoorzieingen" in diverse plaatsen in Wit-Rusland. Deze organisaties helpen invalide mensen door middel van simpele arbeid (naaien, schoonmaken of het vervaardigen van kleine producten) een bestaan op te bouwen.

Verbouw en renovatie bij scholen en internaten

De sanitaire voorzieningen in scholen in de achtergestelde gebieden van Wit-Rusland zijn zeer slecht. Werkgroepen kunnen een werkbezoek brengen aan Wit-Rusland en een school helpen bij het renoveren van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen of het aanbouwen van een klaslokaal. Met enkele duizenden euro's worden enorme resultaten geboekt! Zo werden er vele scholen en internaten geholpen.

Voedselpakkettenacties

Het is nog steeds nodig voedselacties te houden. In Wit-Rusland komt het veel voor dat oogsten mislukken of de armoede zo groot is dat er aan het eind van de winter voedselpakketten nodig zijn voor de sociaal armste gezinnen. Met haar jaarlijkse voedselpakkettenactie bereikt Stichting Rusland Kinderhulp inmiddels zo'n 150 dorpen in Wit-Rusland.

Humanitaire vrachten

Per jaar gaan er vele ladingen richting Wit-Rusland. Stichting Rusland Kinderhulp heeft een jarenlange ervaring in het inzamelen van kleding en materiaal en weet goed wat bruikbaar is. Een strikt inzamelingsbeleid heeft geleid tot zeer economische en betaalbare vrachten. Jaarlijks worden er circa 20 trucks van 80 m3 met vooral kinderkleding, schoeisel, sport- en spelmateriaal, ziekenhuismaterialen en invaliditeitshulpmiddelen naar Wit-Rusland getransporteerd.

Voor meer uitgebreiden informatie: www.ruslandkinderhulp.nl