Pan de Vida

Pan de Vida heeft ruim 35 kinderrestaurants voor straatkinderen in Peru.

Stichting Jaffa Project

Stichting Jaffa Project Nederland heeft kindertehuizen apart voor meisjes of jongens die zijn weggelopen van huis of om andere redenen niet meer thuis kunnen zijn. 

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Totaal gedoneerd bedrag in 2012
0 ,-