Justice & Care

Justice & Care helpt om kinderen te bevrijden uit de prostitutie en kinderhandel te bestrijden. Zij bieden ook nazorg voor deze kinderen als ze eenmaal vrij zijn, omdat een meisje in dat land geen enkele ‘waarde’ meer heeft als zij ongehuwd seks heeft gehad.

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Haïti Kinderhulp

René en Marianne Lako komen uit Middelburg. Ze werken voor de hulpverleningsorganisatie Hope Force International (HFI) en geeft leiding aan een sponsorprogramma voor ruim 200 kinderen. Kinderen worden geholpen met Bijbels onderwijs en voedsel, het evangelie van Jezus met woord en daad. Daarnaast bouwen ze ‘Houses of Hope’ en latrines voor gezinnen in Sous Savanne. Dit dorp ligt op zo’n 40 km ten westen van de luchthaven van Port-au-Prince.

De katapult

De visie van de Katapult is dat studenten worden getraind in het grote gebod (Mattheüs 22:37-40) en de grote opdracht (Mattheüs 28:19) met als doel dat zij discipelen worden van Jezus Christus en leren anderen te discipelen, te beginnen bij kinderen en tieners.

Totaal gedoneerd bedrag in 2015
0 ,-