Justice & Care

Justice & Care helpt om kinderen te bevrijden uit de prostitutie en kinderhandel te bestrijden. Zij bieden ook nazorg voor deze kinderen als ze eenmaal vrij zijn, omdat een meisje in dat land geen enkele ‘waarde’ meer heeft als zij ongehuwd seks heeft gehad.

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Hart voor kinderen

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.

Het hart van hun missie en de kern van hun activiteiten zijn de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen ze op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.

Christian Care Int.

Stichting Christian Care International is een organisatie die direct psychologische zorg en traumabehandeling biedt aan 1700 Joodse kansarme- en weeskinderen die ernstig misbruikt, verwaarloosd of in de steek gelaten zijn 

Totaal gedoneerd bedrag in 2017
0 ,-