Missión Timoteo

Misión Timoteo ontfermt zich over kansarme kinderen in Boliva. Hierbij moeten we denken aan kinderen die bij hun ouders in de gevangenis wonen, straatkinderen, (vaak verslaafd), kinderen die door hun ouders zijn verlaten of die wees zijn geworden.

Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Haïti Kinderhulp

Sandra Lako is arts en werkt in Haïti om kinderen zowel medische als overige hulp te bieden

Amecet (Stichting de figurant), Shelter of peace, is een opvanghuis in Soroti, Oeganda waar verwaarloosde, achtergelaten of mishandelde kinderen een nieuwe kans krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of lange tijd bij Amecet te wonen. Ook zorgen zij voor pasgeboren baby’s die hun moeder zijn kwijtgeraakt bij de bevalling

Totaal gedoneerd bedrag in 2018
0 ,-