Justice & Care

Justice & Care helpt om kinderen te bevrijden uit de prostitutie en kinderhandel te bestrijden. Zij bieden ook nazorg voor deze kinderen als ze eenmaal vrij zijn, omdat een meisje in dat land geen enkele ‘waarde’ meer heeft als zij ongehuwd seks heeft gehad.

Stichting Jaffa Project

Stichting Jaffa Project Nederland heeft kindertehuizen apart voor meisjes of jongens die zijn weggelopen van huis of om andere redenen niet meer thuis kunnen zijn. 

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. De diverse projecten ondersteunen kansarme kinderen in het land door o.a. het voorzien van dagelijkse maaltijden, gezondheidszorg, onderdak en onderwijs

Mosterdzaadje

Stichting Mosterdzaadje werkt samen met dorpsbewoners aan ontwikkelingsprojecten in Kenia. 

Totaal gedoneerd bedrag in 2019
0 ,-