Justice & Care

Justice & Care helpt om kinderen te bevrijden uit de prostitutie en kinderhandel te bestrijden. Zij bieden ook nazorg voor deze kinderen als ze eenmaal vrij zijn, omdat een meisje in dat land geen enkele ‘waarde’ meer heeft als zij ongehuwd seks heeft gehad.

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Stichting Adavoc

ADAVOC is een stichting die hulp biedt aan vrouwen en kinderen die weduwe of wees zijn geworden door de burgeroorlogen in Congo. 

Pan de Vida

Pan de Vida heeft ruim 35 kinderrestaurants voor straatkinderen in Peru.

Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.

Metterdaad Armenië

Metterdaad geeft noodhulp aan arme christelijke gezinnen in Armenië, die vanwege de oorlog uit hun huizen moesten vluchten. 

0 ,-
Totaal gedoneerd bedrag in 2020