Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. De diverse projecten ondersteunen kansarme kinderen in het land door o.a. het voorzien van dagelijkse maaltijden, gezondheidszorg, onderdak en onderwijs

Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Save the Children

Steeds meer kinderen over de hele wereld worden geconfronteerd met onvoorstelbare pijn en grote gevolgen van traumatische ervaringen als gevolg van oorlogen en conflicten. Ze dragen de last van hun ervaringen met zich mee, zonder de juiste steun en behandeling om hun wonden te helen. Stichting Save the Children geeft kinderen een gezonde start en de kans om te leren. Ze beschermen hen tegen honger, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

City Hearts Africa

City Hearts Africa biedt psychologische en voortdurende ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel. Het gebrek aan voortdurende psychologische ondersteuning om met de effecten van hun ervaringen en trauma’s om te gaan, kan ervoor zorgen dat cycli van misbruik en slachtofferschap ononderbroken blijven, waardoor slachtoffers niet meer kunnen integreren in de samenleving. City Hearts Africa biedt slachtoffers hulp om met hun ervaringen om te gaan.

Totaal gedoneerd bedrag in 2022
0 ,-